Inn i Hordaland i øs pøs vær

Svak motvind idag. Sletta har mange skjær, og klippelandskapet er ubarmhjertig! Spiste på Ryvarden fyr – nær der Sleipner forliste. Gikk iland på Lyngholmen og ble tilbudt tak under hodet! Mange takk til familien Lyngholm!