Om ME-saken

Søsteren min fikk ME (Myalgisk Encefalopati - også kjent som 'Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome') et halvt år siden, og ble nylig diagnostisert med sykdommen. En god kamerat har hatt ME de siste 15 åra. Jeg ønsker å sette fokus på en sykdom som er lite kjent, og ofte misoppfattet. Man regner at omtrent 10.000 personer i Norge har ME, og mange av dem uten å være klar over det.

ME kan enkelt beskrives som "Tap av utholdenhet". De som får ME merker et vesentlig tap av utholdenhet både mentalt og fysisk. Behovet for hvile etter det som for normale mennesker ikke oppleves som slitsomt er karakteristisk. Du kan lese mer om ME her

Det er nødvendig å spre mer informasjon om denne sykdommen. Dessverre forekommer det en del mangel på kunnskap og noen ganger direkte feiloppfatninger om ME blant annet hos myndigheter og helsepersonell. Dette gjør det til en ekstra belastning å ha denne sykdommen og fører i noen tilfeller til alvorlig feilbehandling.

Jeg padler mil etter mil langs norskekysten. Er du raus nok til å sponse meg og ME-pasientenes sak med en krone eller tre for hver mil jeg padler?​